Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:


Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức Lĩnh vực Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
64/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Giải quyết khiếu nại tố cáo 26/06/2014 15/08/2014 ​Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.​