Viện Khoa học Thanh tra tổng kết công tác năm 2017

10:44 PM 18/12/2017 |   Lượt xem: 3546

Ngày 14/12, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện dự hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Viện Khoa học Thanh tra cho thấy, trong năm 2017, Viện đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả tất cả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, kế hoạch công tác của cơ quan TTCP và của đơn vị. Viện đã chủ trì triển khai 4 đề tài khoa học cấp bộ năm 2016 – 2017; 2 đề tài cấp bộ năm 2017 – 2018 và 6 đề tài cấp cơ sở năm 2017; cán bộ, nghiên cứu viên của Viện đã chủ trì nghiên cứu 15 chuyên đề khoa học độc lập; Viện tổ chức 12 buổi sinh hoạt khoa học và 4 hoạt động phát triển sự nghiệp
 

Về công tác quản lý khoa học, ngay từ quý 2/2017, Viện đã tổ chức phê duyệt danh mục đề tài năm 2018, bao gồm 5 đề tài khoa học cấp bộ, 5 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức phê duyệt 5 đề tài khoa học cấp bộ năm 2017 – 2018 và 8 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017; 15 chuyên đề độc lập.

 

Phát biểu chỉ đạo  tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Viện Khoa học Thanh tra năm 2017. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại đó là, quản lý các đề tài khoa học còn có những khó khăn nhất định; một số nội dung nghiên cứu còn chung chung, chưa  gắn kết chặt chẽ với yêu cầu tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác của ngành; đánh giá thực trạng ở một số đề tài còn hạn chế, chưa tạo được cơ sở thực tiễn chắc chắn cho các kết quả nghiên cứu. Nội dung một số chuyên đề khoa học chưa thực sự sâu sắc, giải quyết triệt để vấn đề được đưa ra mà vẫn rơi vào tình trạng mô tả chung, nặng tính lý thuyết.

 

Đối với nhiệm vụ năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị Viện Khoa học Thanh tra  tiếp tục nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì đời sống nội bộ đoàn kết; phát huy tìm kiếm thêm các nguồn tài chính khác để hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học.

 

Đồng thời, công chức, viên chức của Viện hăng  hái chủ động hơn nữa để tham gia vào nhiệm vụ xây dựng thể chế của cơ quan; tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ của ngành; bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài; tăng cường sự phối hợp với thanh tra bộ, ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu khoa học giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác và thu hút lực lượng nghiên cứu khoa học; chú trọng về quản lý chất lượng đề tài; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn hoạt động ngành cũng như phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra./.

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn