Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2017

10:43 PM 18/12/2017 |   Lượt xem: 4656

Sáng ngày 13/12, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác do Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng trình bày cho thấy, năm 2017, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của TTTT luôn bám sát kế hoạch công tác của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao, đạt được những kết quả nhất định. Về công tác thông tin, đảm bảo nguồn thông tin liên tục, chính xác, kịp thời về chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, hoạt động của các cục, vụ, đơn vị và ngành Thanh tra; Thông tin trên các chuyên trang, chuyên mục của Cổng TTĐT; duy trì hoạt động ổn định của Cổng TTĐT và Hệ Điều hành tác nghiệp. Công tác tổng hợp đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tài chính; thi đua, khen thưởng năm 2017 và phối hợp thực hiện tốt các công việc về công tác cán bộ và chính sách cán bộ của đơn vị. Duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng  kĩ thuật, công nghệ và đảm bảo hoạt động liên tục, duy trì ổn định công tác quản lý công nghệ trong đó có Phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp, Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ đoàn Thanh tra, Phần mềm CSDLQG hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, Phần mềm “Cơ sở dữ liệu theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao”; đảm bảo an toàn bảo mật thông tin; xây dựng quy định, quy chế trong hoạt động ƯDCNTT.

 IMG_2722.JPG


Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như việc đôn đốc các cục, vụ, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; chất lượng các phần mềm, sản phẩm CNTT ứng dụng tại Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra còn nhiều hạn chế; thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT chưa đa dạng, phong phú, chưa phản ánh hết các lĩnh vực hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ; các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan TTCP đăng tải chưa được đầy đủ; mục thông tin tiếng nước ngoài không được cập nhật thường xuyên do thiếu cán bộ làm công tác biên dịch.

 

 

Phát biểu kết luận, Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng đề nghị, tập thể đơn vị tăng cường sự đoàn kết, vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Khắc phục những khó khăn trước mắt về cơ sở hạ tầng CNTT, củng cố đường truyền Internet, chú trọng tới hệ điều hành tác nghiệp để hỗ trợ tối ưu công tác chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, phấn đấu trong thời gian tới, nền CNTT của cơ quan TTCP cơ bản đáp ứng được yêu cầu Chính phủ điện tử./.

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn