Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2017

12:58 AM 18/12/2017 |   Lượt xem: 4530

Ngày 07/12, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Bùi Ngọc Lam; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 11, về công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 02 kết luận thanh tra; 02 quyết định thanh tra; 03 quyết định kiểm tra. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.374 lượt công dân đến trình bày 499 vụ việc, trong đó khiếu nại 338 việc, tố cáo 74 việc, kiến nghị và phản ánh 87 việc; số lượng đơn thư phải xử lý là 2.068 đơn, đã xử lý 1.273 đơn, hiện còn 795 đơn đang xử lý. Công tác PCTN, sửa đổi toàn diện Luật PCTN trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án bảo vệ người tố cáo; tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi họp hỗ trợ của Nhóm chuyên gia đánh giá và Tổ công tác liên ngành về thực thi Công ước đánh giá Công-gô và Sô lô mông; tiếp tục tham mưu triển khai các bước đánh giá việc thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng trong Chu trình 2.

 

 

Nhìn chung, các cục, vụ, đơn vị đã chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; các đoàn thanh tra tập trung thúc đẩy tiến độ các cuộc thanh tra, hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra đối với các đoàn đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra tập trung báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, giám sát các đoàn thanh tra. Tình hình khiếu kiện của công dân lên Trung ương vẫn diễn ra gay gắt. Công tác PCTN được thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh những công việc đã làm được, một số việc còn chậm so với yêu cầu, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; một số đơn vị chưa quyết liệt, quan tâm thực hiện nhiệm vụ được giao như một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận thanh tra; một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao quá hạn chưa hoàn thành…

 

 IMG_2719.JPG
 

 

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện, công việc cần làm như chuẩn bị kết thúc kế hoạch công tác, tổng kết đánh giá công chức, viên chức và các dịp nghỉ lễ lớn. Tổng Thanh tra biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cũng như đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo đã nêu được nhiều công tác nổi bật trong tháng qua như:  Chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 4; ban hành kế hoạch Thanh tra 2018; thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất.

 

Về nhiệm vụ trong tháng cuối năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, cần tập trung thực hiện các nội dung về công tác thanh tra theo kế hoạch, sau khi kết thúc thanh tra phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về kết luận thanh tra, xin ý kiến và sớm ban hành kết luận thanh tra. Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC lưu ý những đoàn đông người quá khích có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần có phương án phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để có phương án xử lý kịp thời. Đối với những vụ việc quá khích, cần có phương án phối hợp với công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác PCTN, thông qua công tác thanh tra, KN, TC có những phát hiện về tham nhũng, Tổng Thanh tra yêu cầu phải xử lý chặt chẽ, nghiêm minh.

 

Liên quan đến một số ý kiến phát biểu tại hội nghị, công tác tổng kết cuối năm là quan trọng theo tinh thần hướng dẫn của cơ quan đảng, nhà nước và tiền lệ từ các năm trước, các vụ, cục, đơn vị phải tiến hành tổng kết đánh giá và xây dựng báo cáo trên tinh thần thẳng thắn, trung thực. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra giao Vụ TCCB phối hợp Văn phòng nghiên cứu tham mưu xử lý vấn đề lộ lọt thông tin và tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành là yêu cầu bức thiết, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai hướng dẫn đưa vào vận hành, hoàn thiện sớm hệ thống dữ liệu QG về KNTC./.

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn