KHIẾU NẠI TỐ CÁO


Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

09:20 15/05/2020

Họp lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 75/2012/NĐ-CP

09:17 15/05/2020

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2017

22:43 18/12/2017

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng

22:42 18/12/2017

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND TP Hải Phòng

22:31 18/12/2017

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2017.

22:14 18/12/2017

Họp bàn về kết quả triển khai phần mềm thuộc gói thầu số 7

22:13 18/12/2017

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn