KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

09:20 15/05/2020
Ngày 20/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định 75). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Họp lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 75/2012/NĐ-CP

09:17 15/05/2020

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2017

22:43 18/12/2017

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng

22:42 18/12/2017

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND TP Hải Phòng

22:31 18/12/2017

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2017.

22:14 18/12/2017

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số 1

22:13 18/12/2017

Họp bàn về kết quả triển khai phần mềm thuộc gói thầu số 7

22:13 18/12/2017

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND TP Hà Nội

22:09 18/12/2017

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn