Những câu hỏi thường gặp khi triển khai HT CSDL QG về khiếu nại, tố cáo

03:12 PM 09/03/2018 |   Lượt xem: 10709

Câu hỏi 1
Trong trường hợp đơn vị sử dụng đã gửi văn bản đăng ký cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Trung tâm thông tin - TTCP nhưng thời gian gửi và phản hồi lại bằng văn bản mất khá nhiều thời gian thì có cách nào để người quản trị của đơn vị sử dụng được cung cấp tài khoản và mật khẩu nhanh hơn?
Trả lời:
Nếu đơn vị sử dụng có nhu cầu được cung cấp tài khoản và mật khẩu nhanh chóng thì cán bộ quản trị đơn vị vui lòng gọi điện thoại tới số 080 48083, 080 44430 hoặc 080 44261 và gửi bản scan “Văn bản đăng ký” tới email: csdlqgkntc@thanhtra.gov.vn hoặc tttt@thanhtra.gov.vn
Văn bản bao gồm các thông tin:
-    Họ tên;
-    Ngày, tháng, năm sinh;
-    Đơn vị công tác;
-    Số điện thoại;
-    Email;
(Lưu ý: Tất cả các thông tin trên phải được xác nhận của lãnh đạo đơn vị)
Câu hỏi 2
Đường dẫn để truy cập vào phần mềm nghiệp vụ?
Trả lời: 
Anh/Chị truy cập theo đường dẫn: csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn.  để sử dụng phần mềm. Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề gì, người sử dụng vui lòng liên hệ lại với Trung tâm thông tin - TTCP theo số điện thoại 080 48083, 080 44430 hoặc 080 44261 để được hỗ trợ.
Câu hỏi 3
Đường dẫn để truy cập vào trang quản trị phần mềm?
Trả lời: 
Anh/Chị truy cập theo đường dẫn: adminkntc.thanhtra.gov.vn để sử dụng phần mềm. Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề gì Anh/Chị vui lòng liên hệ lại với TTTT-TTCP để được hỗ trợ.
Câu hỏi 4:
Tôi được lãnh đạo đơn vị giao tham mưu thực hiện văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ. Vậy tôi cần phải làm những nội dung gì?
Trả lời: 
Khi anh/chị được giao tham mưu thực hiện văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ, anh/chị cần thực hiện:
Bước 1: Tham khảo Tài liệu hướng dẫn triển khai HT CSDL QG về KNTC (Bấm vào link để tải về).
Bước 2: Tham mưu lãnh đạo giao nhiệm vụ Quản trị đơn vị cho cá nhân hoặc đơn vị chuyên môn đảm nhận. Quản trị đơn vị yêu cầu phải là người có hiểu biết về công nghệ thông tin, hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo để phân quyền các tài khoản người sử dụng tham gia vào Hệ thống phù hợp với từng chức danh thực tế tại đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng tại đơn vị trong quá trình sử dụng. 
Bước 3: Gửi văn bản thông tin đầu mối Quản trị đơn vị về Trung tâm Thông tin - Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu tại “Khoản 2.2.1. Cán bộ Quản trị đơn vị mục 2. Cách thức quy trình triển khai phần I. Cách thức quy trình triển khai.
Văn bản bao gồm các thông tin:
-    Họ tên;
-    Ngày, tháng, năm sinh;
-    Đơn vị công tác;
-    Số điện thoại;
-    Email;
Câu hỏi 5:
Tôi được giao nhiệm vụ Quản trị đơn vị. Vậy tôi phải làm những nội dung gì?
Trả lời: 
Người đảm nhiệm vị trí Quản trị đơn vị sẽ lần lượt thực hiện các bước sau:
Bước 1: Gửi văn bản đăng ký đến Trung tâm thông tin - TTCP hoặc gửi bản scan “Văn bản đăng ký” tới email: csdlqgkntc@thanhtra.gov.vn hoặc tttt@thanhtra.gov.vn
Văn bản bao gồm các thông tin:
-    Họ tên;
-    Ngày, tháng, năm sinh;
-    Đơn vị công tác;
-    Số điện thoại;
-    Email;
Bước 2: Sau khi nhận được văn bản đăng ký, cán bộ hỗ trợ của TTTT sẽ tạo và gửi lại tài khoản quản trị cho Anh/Chị. Anh/Chị nhận tài khoản và đăng nhập đường dẫn adminkntc.thanhtra.gov.vn. Sau khi đăng nhập thành công, Anh/Chị vui lòng đổi mật khẩu, không cung cấp tài khoản và mật khẩu cho những người không có liên quan.
Bước 3: Anh/Chị vui lòng truy cập đường dẫn kntc.thanhtra.gov.vn để đọc các tài liệu hướng dẫn triển khai và sử dụng. Thứ tự đọc tài liệu:
1. Tài liệu hướng dẫn triển khai HT CSDL QG về KNTC tại mục I - Hướng dẫn triển khai;
2. Tùy vào từng đối tượng sử dụng của từng cấp (bộ, tỉnh, huyện), Quản trị đơn vị đọc các tài liệu hướng dẫn dành cho quản trị tại mục II - Danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng các cấp. 
(Lưu ý: đọc quyển số 01 trước, sau đó đọc quyển số 02)
Câu hỏi 6: 
Đơn vị tôi có sử dụng phần mềm riêng, vậy làm thế nào để kết nối phần mềm của đơn vị tôi với HT CSDL QG về khiếu nại tố cáo?
Trả lời: 
Anh/Chị vui lòng gửi nội dung yêu cầu qua email csdlqgkntc@thanhtra.gov.vn. Cán bộ hỗ trợ của TTTT sẽ gửi tài liệu hướng dẫn kết nối 2 hệ thống cho Anh/Chị.
 

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn